Novetat majúscula!

coberta-maj-i-min-e1505310943764.pngMés fitxes sobre majúscules a l’Optimot

Ara que tornem de vacances és un bon moment per repassar un conjunt de fitxes que hem revisat i ampliat recentment: les fitxes sobre l’ús de majúscules i minúscules. Aquesta tasca l’hem duta a terme arran de la publicació en línia de la nova edició de l’opuscle Majúscules i minúscules de la col·lecció “Biblioteca Tècnica de Política Lingüística” de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL).Read More »

Fitxes de l’Optimot sobre cartes

A l’hora de redactar cartes se’ns poden plantejar dubtes diversos tant pel que fa a l’estructura com pel que fa a altres qüestions de detall. Per exemple, quines fórmules de salutació se solen usar en les cartes? On cal escriure la data?

Recentment s’han actualitzat un conjunt de fitxes al cercador de l’Optimot que resolen aquests dubtes, i també se n’han incorporat de noves. Aquestes fitxes tracten de qüestions referents a les cartes i escrits similars, com ara el missatge electrònic, sobretot en l’àmbit administratiu i professional. S’hi poden consultar criteris de redacció, fraseologia (des de fórmules de salutació i de comiat, fins a expressions que s’utilitzen en els diferents paràgrafs), etc. També hi ha exemples d’aquests escrits. Així, hi podeu trobar cartes de diferents tipus, com ara carta de queixa, disculpa, condol, etc.

Read More »

Les opcions de cerca de l’Optimot: la cerca per criteris

Al costat de la cerca bàsica i la cerca per frase exacta, el cercador de l’Optimot ens ofereix la possibilitat de seleccionar la cerca Criteris. Quan optem per aquest tipus de cerca, el cercador només mostra els resultats de dues fonts: les fitxes que s’elaboren des del servei i la col·lecció “Criteris Lingüístics” de la Direcció General de Política Lingüística.

Read More »

Fitxes sobre l’ús no sexista de la llengua

En general, en la redacció de textos —i sobretot en determinats tipus de textos com els que produeix l’Administració,  per exemple—, un aspecte que convé tenir present és l’ús no sexista de la llengua. A l’hora d’aplicar recursos per garantir usos no discriminatoris, poden aparèixer dubtes: quan és convenient fer servir les formes dobles, com ara el metge o metgessa de família? En quin tipus de text és adequat utilitzar les formes abreujades, com ara alcalde/essa?

Read More »