De tots colors

A més dels noms i adjectius que designen els diversos colors de l’escala cromàtica (blanc, verd, blau, vermell, groc, etc.), hi ha diversos noms que designen objectes d’un color característic o matèries amb les quals es fabrica un colorant. Amb el nom de color carabassa, per exemple, es designa el color característic de la carabassa, i amb escarlata, el color de la matèria colorant que s’obté de la cotxinilla.

Llegeix més »