Novetat majúscula!

coberta-maj-i-min-e1505310943764.pngMés fitxes sobre majúscules a l’Optimot

Ara que tornem de vacances és un bon moment per repassar un conjunt de fitxes que hem revisat i ampliat recentment: les fitxes sobre l’ús de majúscules i minúscules. Aquesta tasca l’hem duta a terme arran de la publicació en línia de la nova edició de l’opuscle Majúscules i minúscules de la col·lecció “Biblioteca Tècnica de Política Lingüística” de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL).

L’ús de les majúscules en un mot pot venir donat per la posició que ocupa en el text (per exemple, a inici de frase s’escriu la inicial del mot en majúscula); és el que s’anomena funció demarcativa de la majúscula. En aquest sentit la nova edició de l’opuscle no presenta novetats. Però l’ús de les majúscules es pot justificar també per la naturalesa de la paraula: la lletra majúscula té la capacitat de convertir un nom comú en un de propi o en una forma singular; és el que anomenem funció distintiva de la majúscula. Per exemple, un cas com Govern català és una designació singular formada per un nom comú (govern) i un adjectiu (català) i denominen una realitat única. Tanmateix, fixeu-vos que escrivim Govern amb majúscula i català, amb minúscula.

Els casos de majúscula distintiva són els que generen més dubtes i són els que hem ampliat en les fitxes de l’Optimot, d’acord amb les novetats que presenta l’opuscle.

Algunes de les novetats de l’opuscle i de les fitxes s’expliquen pels canvis que han tingut lloc en l’àmbit social i cultural en els darrers temps, els quals han generat noves denominacions. Així, si volem saber com hem d’escriure Bé Cultural d’Interès Nacional, trobarem la indicació en la nova fitxa Denominacions i categories oficials (majúscules i minúscules). També és consulta habitual de l’atenció personalitzada de l’Optimot com s’escriuen les denominacions de determinats sistemes, per exemple el Sistema de la Seguretat Social. Per resoldre-ho hi ha una fitxa nova que es diu Sistemes, xarxes i espais (majúscules i minúscules).

D’entre les fitxes que hem revisat, convé remarcar un canvi de criteri que s’ha aplicat en els noms d’assignatures i titulacions, que en l’opuscle de la DGPL han passat a escriure’s amb majúscula inicial, de comú acord amb els organismes implicats. La fitxa que tracta d’aquesta qüestió és Cicles educatius, disciplines, assignatures i cursos (majúscules i minúscules) / Proves i exàmens de nivell (majúscules i minúscules) / Seminaris i tallers (majúscules i minúscules).

A continuació incloem la llista de les fitxes noves i la revisió i ampliació de les que ja hi havia.

Les fitxes noves que tracten de majúscules i minúscules són les següents:

Denominacions i categories oficials (majúscules i minúscules)
Sistemes, xarxes i espais (majúscules i minúscules)
Fons documentals, arxius i col·leccions (majúscules i minúscules)
Ajuts, beques i fons de suport econòmic (majúscules i minúscules)
Càtedres (majúscules i minúscules)
Programes d’intercanvi, cooperació, etc. (majúscules i minúscules)
Premis, distincions, concursos i competicions (majúscules i minúscules)
Exposicions, mostres i festivals (majúscules i minúscules)
Etiquetes en les xarxes socials (majúscules i minúscules)
Text refós (majúscules i minúscules)

Les fitxes revisades són les que presentem a continuació:

Cicles educatius, disciplines, assignatures i cursos (majúscules i minúscules) / Proves i exàmens de nivell (majúscules i minúscules) / Seminaris i tallers (majúscules i minúscules)
Congressos, simposis, jornades, trobades i col·loquis (majúscules i minúscules) / Comunicacions, ponències, discursos i taules rodones (majúscules i minúscules)
Actes, activitats institucionals i campanyes (majúscules i minúscules) / Eslògans de campanyes (cometes)

 

Leave a Reply