Fitxes d’ordenació alfabètica a l’Optimot

De vegades necessitem ordenar alfabèticament llistes d’elements. Per exemple, noms de lloc, noms de persona, títols de pel·lícules o de llibres, etc. Alguns dels dubtes que poden sorgir en aquests casos tenen a veure amb el tipus d’element que ordenem (mots que contenen xifres, grups de mots, noms de lloc, noms de persona…) i també amb alguns caràcters especials, com ara el guionet, els dígrafs o les lletres pròpies d’altres idiomes (com la ñ, per exemple). El cercador de l’Optimot incorpora un conjunt de fitxes que ajuden a resoldre aquests dubtes.

Llegeix més »