Les opcions de cerca de l’Optimot: la cerca per criteris

Al costat de la cerca bàsica i la cerca per frase exacta, el cercador de l’Optimot ens ofereix la possibilitat de seleccionar la cerca Criteris. Quan optem per aquest tipus de cerca, el cercador només mostra els resultats de dues fonts: les fitxes que s’elaboren des del servei i la col·lecció “Criteris Lingüístics” de la Direcció General de Política Lingüística.

Les fitxes de l’Optimot inclouen aspectes diversos de la llengua: sintàctics, lèxics, ortogràfics, morfològics, de convencions, etc. Es tracta d’explicacions que els diccionaris generalment no ofereixen. Per exemple, si voleu saber si la preposició a desapareix en una frase com Et convido a que vinguis, hi ha una fitxa de l’Optimot que resol el dubte.

En aquest punt convé recordar que l’Optimot no és un corrector, de manera que escriure el text que hem de corregir en el quadre de cerca la majoria de vegades ens servirà de ben poc. En canvi, cal identificar l’element lingüístic de què dubtem. Aquesta indicació és especialment rellevant pel que fa a la cerca per criteris: en lloc d’escriure la frase Et convido a que vinguis, per exemple, caldria escriure els mots clau preposicions davant que:

Pel que fa a la col·lecció “Criteris Lingüístics”, es tracta de documents en format PDF que contenen informacions sobre convencions de la llengua: majúscules i minúscules, criteris de traducció, abreviacions, disseny de documents, etc. Per exemple, si heu de redactar un contracte i voleu saber quina estructura ha de seguir, podeu escriure els mots clau contracte estructura en el quadre de cerca i seleccionar l’opció Criteris (els PDF us apareixeran en segon i tercer lloc).

4 respostes a “Les opcions de cerca de l’Optimot: la cerca per criteris

    • (Jaume JORQUER) Moltes gràcies pel comentari. Esperem que l’Optimot et continuï sent útil.

  1. L’opció de la cerca per criteris està molt bé.

    A mi m’agradaria que hi hagués també una opció de “Suggeriments” (o “Propostes”). No és atenció personalitzada, sinó una altra cosa. Caldria posar-hi els filtres que calgués, podrien ser uns suggeriments moderats, etc., però això, “Suggeriments”.

    Ara, p.ex. jo em trobo que a la fitxa 5397/2 es rebutja de manera contundent la forma “apareixo”. I en canvi, a la “Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. II. Morfologia” (IEC, 4a edició, 1999) se’m diu que “són pròpies de l’àmbit general les formes 1 aparec/apareixo” (p. 32). Ha canviat el criteri del IEC? I si no, què fem?

Leave a Reply