Estades de pràctiques a l’Optimot

A l’Optimot acollim puntualment estudiants de pràctiques d’universitats que imparteixen estudis relacionats amb l’assessorament lingüístic i la correcció de textos. Es tracta d’una col·laboració entre diversos centres educatius i la Secretaria de Política Lingüística, d’acord amb el conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

Aquest any és el torn del Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic de la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquesta ocasió, Mont Sánchez és l’estudiant que s’incorpora a l’equip de lingüistes de l’Optimot durant uns quants dies.

En acabar l’estada de pràctiques, la Mont haurà rebut una formació exhaustiva sobre el funcionament general del servei de consultes lingüístiques, que inclou aspectes diversos com ara la resolució de consultes, l’elaboració de fitxes del servei, l’explotació de dades o la dinamització de les xarxes socials del servei.

Segons les necessitats, als estudiants també se’ls encomana la realització de tasques pròpies del dia a dia del servei, amb l’objectiu que es desenvolupin en un context professional real. Aquesta formació complementària els permet adquirir aprenentatges significatius i útils per al seu enriquiment personal i futur laboral.

Un plaer, Mont!