Fitxes sobre traducció de noms de persones i animals

Pere Garcia o Pedro García? White Fang o Ullal Blanc? La senyora Marian o Lady Marian? Si traduïu o corregiu textos és probable que us hàgiu trobat amb dubtes com aquests a l’hora de redactar un text en català. L’Optimot us explica com resoldre’ls de manera senzilla i eficaç.

El cercador inclou una sèrie de fitxes que tracten dels criteris que cal seguir per traduir denominacions referides a persones o animals. Podeu consultar, per exemple, la fitxa de traducció de noms propis de persona, o la de traducció de noms propis de persona en alfabets no llatins.

També hi trobareu una fitxa sobre els criteris pel que fa a personatges històrics o de ficció, que explica com hem de referir-nos en un text en català a sants, papes i personatges mitològics o literaris.

Així mateix, la fitxa sobre traducció de sobrenoms i hipocorístics inclou diverses consideracions a tenir en compte, com ara que la distància de la llengua d’origen respecte del català és un aspecte rellevant: ens resulta més fàcil desxifrar una denominació com la Pasionaria, que no pas Rosie the Riveter (direm Rosie la Rebladora). Que la denominació tradicionalment s’hagi traduït és un altre dels criteris que s’han de considerar, com s’indica en la fitxa de traducció de noms d’animals, tant reals com de ficció: no traduïm King Kong però en canvi diem la Pantera Rosa (en lloc de the Pink Panther). 

Quant als noms de membres de cases reials, habitualment es fa servir la forma catalana, atès que aquestes denominacions tenen formes específiques en cada llengua. Podeu ampliar la informació sobre aquesta mena de casos si consulteu la fitxa corresponent.

Finalment, hi ha dues fitxes sobre la traducció de formes de tractament i de designacions de càrrecs, terreny en el qual cal tenir presents qüestions com ara si el càrrec duu associades connotacions territorials o polítiques. Per exemple: la primera ministra del Regne Unit, però el lehendakari Iñigo Urkullu.

3 respostes a “Fitxes sobre traducció de noms de persones i animals

Deixa un comentari