Què resol el servei d’atenció personalitzada de l’Optimot?

Si quan feu una cerca a l’Optimot no trobeu la solució al vostre dubte, podeu adreçar-vos al servei d’atenció personalitzada. Trobareu l’enllaç a la dreta de la pantalla, sota el botó Cerca.

Un cop us hàgiu donat d’alta com a usuaris del servei d’atenció personalitzada, podreu formular-hi dubtes concrets de llengua catalana que facin referència a l’ús i a la normativa actual. Convé que en el text de la consulta hi feu constar les informacions següents: tipus de consulta (Què significa…?, Com s’escriu…?, És correcte…?), context exacte d’aparició (frase o frases senceres), definició i àrea temàtica (si es tracta d’un terme), exemples que il·lustrin el fenomen, etc. Així mateix, cal que envieu un sol dubte per formulari, ja que totes les consultes es tracten estadísticament amb l’objectiu d’obtenir indicadors del servei i poder millorar-lo.

Llegeix més »