La signatura dels missatges electrònics

Sovint veiem que en la signatura d’un correu electrònic, a més a més d’haver-hi el nom de l’emissor, hi consten dades com ara el càrrec, el departament, el nom de l’empresa o enllaços a comptes de xarxes socials.

Una signatura predeterminada amb diverses dades com aquestes és especialment útil en un correu corporatiu. En aquest apunt veurem com les fitxes de l’Optimot us poden ajudar a resoldre dubtes a l’hora de crear-ne una per al vostre compte de correu electrònic.

Majúscules de càrrecs i departaments o òrgans de gestió

Generalment, els noms dels càrrecs s’escriuen amb minúscules inicials: La presidenta farà una roda de premsa aquest vespre. Ara bé, en la signatura normalment s’escriu el càrrec a començament de ratlla i, per tant, d’acord amb les normes generals, s’ha d’escriure amb majúscules inicials:

Laura Rossell
Presidenta

D’altra banda, si el càrrec inclou la denominació d’un òrgan de gestió d’un organisme o entitat oficial o no oficial, s’escriuen amb majúscula inicial tots els noms i adjectius que en formen part:

Júlia Rius
Cap de Vendes

Igualment, també s’escriu en majúscula la primera lletra de tots els noms i adjectius que formen part de la denominació d’entitats formalment constituïdes, com ara una institució, un organisme, una empresa o un establiment, tant públics com privats:

Josep Maria Garcia
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

L’adreça postal

Si volem indicar l’adreça postal de l’empresa o entitat de la qual formem part, aquest apunt del blog ens pot ajudar a resoldre dubtes. Un dels més comuns a l’hora d’escriure una adreça postal és l’ús de la coma. Recordem que fem servir la coma en una adreça per separar el nom del carrer del número de l’edifici i aquest mateix número de la forma que designa el pis:

Passeig de Pere III, 40, 4t 1a

El número de telèfon

Per tal de proporcionar més vies de contacte als receptors dels nostres missatges de correu electrònic, podem afegir el número de telèfon a la signatura. Cal recordar que, perquè es puguin llegir més fàcilment, els números de telèfon s’escriuen en sèries de tres xifres separades per un espai:

935 671 000

Abreviacions

S’ha de tenir present que l’ús d’abreviacions ha de ser mesurat per tal que la informació que es dona sigui comprensible fàcilment. En general, se solen reservar per a casos en què hi ha manca d’espai.

El grau de formalitat també influeix a l’hora de fer servir abreviacions: com més formal és el context menys abreviacions es fan servir. Un compte de correu electrònic corporatiu es fa servir sobretot en contextos formals, per la qual cosa es tendeix a no fer servir abreviacions.

Això no obstant, hi ha abreviacions molt freqüents i d’ús molt estès que poden ser compreses fàcilment per tothom, sobretot si el context n’afavoreix la comprensió. És el cas, per exemple, de les abreviatures de les vies públiques en les adreces (pg. de Gràcia, c. de Miguel Hernández, av. Meridiana). Aquesta mena d’abreviatures apareixen sovint a les signatures de correu electrònic:

Finques Capdevila
Av. Meridiana, 132, 1r 1a

Finalment, us recordem que teniu una fitxa de l’Optimot amb els criteris generals de redacció de missatges de correu electrònic i us deixem aquesta altra fitxa amb un exemple de missatge de correu electrònic que conté una signatura:

Deixa un comentari