Filtreu, insensats!

Com tot bon cercador, l’Optimot disposa de diverses opcions de cerca que podeu fer servir per aconseguir resultats més acurats d’acord amb la informació que hi busqueu. Els informes del cercador ens diuen, però, que els usuaris no utilitzeu aquests filtres tant com ens agradaria. Us expliquem tot seguit com funcionen per intentar solucionar-ho.

Read More »

Com funciona la cerca avançada de l’Optimot?

El cercador de l’Optimot inclou una opció de cerca avançada que permet escollir diversos filtres per precisar o limitar la cerca. El primer apartat de la cerca avançada conté els criteris següents:

amb totes les paraules: el cercador busca els resultats que inclouen tots els mots que hi anotem.
sense les paraules: el cercador exclou de la cerca les paraules que hi anotem.
amb alguna de les paraules: el cercador busca els resultats que inclouen almenys un dels mots que hi anotem.
amb la frase exacta: el cercador busca la seqüència de mots que hi anotem per aquell ordre.

Read More »

Canvi d’adreça del cercador

L’adreça del cercador de l’Optimot ha canviat per motius tècnics. Podeu accedir-hi des d’aquesta adreça:

http://optimot.gencat.cat/

A causa del canvi, els enllaços al cercador que contenen els apunts publicats fins ara al blog de l’Optimot no seran operatius. Estem treballant per resoldre-ho. Podeu anar a les pàgines del cercador enllaçades, però, si feu directament les cerques descrites en els apunts.

Fitxes relacionades a l’Optimot

Les fitxes de l’Optimot tenen com a principal objectiu resoldre dubtes concrets. De vegades, però, contenen explicacions sobre temes amplis que s’han de tractar en diverses fitxes. Per ajudar els usuaris a consultar els diferents aspectes d’un mateix tema, hi ha fitxes que estan relacionades, i que permeten obtenir una visió global de la qüestió tractada.

Read More »

Les opcions de cerca de l’Optimot: la cerca per castellà-català

Anteriorment us hem explicat ja tres de les opcions de cerca de l’Optimot: la cerca bàsica, la cerca per frase exacta i la cerca per criteris. Ara és el torn de la cerca per castellà-català. Aquesta opció pot mostrar el resultat de quatre fonts: Diccionari castellà-català i Diccionari català-castellà d’Enciclopèdia Catalana, diccionaris terminològics del TERMCAT i fitxes de l’Optimot.

Read More »

Com treballem a l’Optimot?

Amb l’objectiu de promoure i facilitar la qualitat en l’ús de la llengua, la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) gestiona i impulsa el servei de consultes lingüístiques Optimot. En aquest sentit, garanteix el bon funcionament del cercador i vetlla per la qualitat del servei d’atenció personalitzada. La DGPL defineix les línies bàsiques d’actuació, però les decisions estratègiques es prenen de manera consensuada amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i el Centre de Terminologia de Catalunya (TERMCAT), que també participen en la direcció de l’Optimot. Tots tres organismes, a més, donen suport directe a l’equip de lingüistes del servei d’atenció personalitzada, ajudant a resoldre consultes especialment complexes i col·laborant en la tasca d’ampliació i revisió dels continguts lingüístics del cercador.

Read More »

Què resol el servei d’atenció personalitzada de l’Optimot?

Si quan feu una cerca a l’Optimot no trobeu la solució al vostre dubte, podeu adreçar-vos al servei d’atenció personalitzada. Trobareu l’enllaç a la dreta de la pantalla, sota el botó Cerca.

Un cop us hàgiu donat d’alta com a usuaris del servei d’atenció personalitzada, podreu formular-hi dubtes concrets de llengua catalana que facin referència a l’ús i a la normativa actual. Convé que en el text de la consulta hi feu constar les informacions següents: tipus de consulta (Què significa…?, Com s’escriu…?, És correcte…?), context exacte d’aparició (frase o frases senceres), definició i àrea temàtica (si es tracta d’un terme), exemples que il·lustrin el fenomen, etc. Així mateix, cal que envieu un sol dubte per formulari, ja que totes les consultes es tracten estadísticament amb l’objectiu d’obtenir indicadors del servei i poder millorar-lo.

Read More »

Les fonts de l’Optimot


Un gran avantatge que ofereix el cercador de l’Optimot és que quan hi fem una cerca l’aplicació consulta alhora les diverses fonts que té integrades. Podeu saber de quines fonts es tracta clicant a l’enllaç fonts que consta en l’explicació inicial del cercador. Segons el dubte que vulgueu resoldre, us pot convenir més consultar-ne una o una altra. Per això és interessant conèixer-les.

Read More »