Fitxes relacionades a l’Optimot

Les fitxes de l’Optimot tenen com a principal objectiu resoldre dubtes concrets. De vegades, però, contenen explicacions sobre temes amplis que s’han de tractar en diverses fitxes. Per ajudar els usuaris a consultar els diferents aspectes d’un mateix tema, hi ha fitxes que estan relacionades, i que permeten obtenir una visió global de la qüestió tractada.

Per exemple, si volem resoldre un dubte del tipus la gent troba solucions per a tot o la gent troben solucions per a tot, veiem que el problema és la concordança entre subjecte i verb quan el subjecte és un nom col·lectiu, com gent. Podem escriure els mots clau concordança nom col·lectiu en el quadre de cerca i seleccionar l’opció Criteris. Com a segon resultat obtindrem una fitxa que es diu concordança en oracions amb nom col·lectiu al subjecte / la gent mira o la gent miren? / una part dels nois canta o una part dels nois canten?, que ens resoldrà el dubte. A més, en la part inferior, sota l’epígraf Fitxes relacionades, ens ofereix enllaços a quatre fitxes sobre altres qüestions de concordança que tenen a veure amb altres tipus de subjecte que poden presentar dubte.

Hi ha molts altres casos en què pot ser útil la consulta de les fitxes relacionades. Per exemple, podeu consultar aquest apartat en les fitxes següents: essa sorda o sonora / s o ss entre vocals, topònims i gentilicis d’Europa, ser o estar? / ser o estar davant d’adjectiu o participi (éssers animats) / En Joan és tranquil o en Joan està tranquil?

4 respostes a “Fitxes relacionades a l’Optimot

  1. Moltes gràcies per la feina que feu! No he trobat un web millor per apendre a corregir els errors i resoldre els dubtes que van sortint a diari!

    • (Xènia) Moltes gràcies per utilitzar el servei. Ens alegrem que l’Optimot et sigui útil.

Deixa un comentari