De tots colors

A més dels noms i adjectius que designen els diversos colors de l’escala cromàtica (blanc, verd, blau, vermell, groc, etc.), hi ha diversos noms que designen objectes d’un color característic o matèries amb les quals es fabrica un colorant. Amb el nom de color carabassa, per exemple, es designa el color característic de la carabassa, i amb escarlata, el color de la matèria colorant que s’obté de la cotxinilla.

Llegeix més »

S’escriu escola-taller, escolataller o escola taller?

Expressions com escola taller, sofà llit o esquema resum, per exemple, són compostos formats per dos noms. Els dubtes que solen generar aquests compostos són de dos tipus: d’una banda, com s’escriuen; i, de l’altra, com fan el plural. Escrivim teatre-auditori, teatreauditori o teatre auditori? Cal dir festes sorpreses o festes sorpresa? I alcaldes president o alcaldes presidents? Al cercador de l’Optimot hi trobareu fitxes que resolen aquests dubtes i altres que ens planteja l’ortografia o la flexió de compostos especials.

Llegeix més »