El verb portar i el temps

A la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) que l’Institut d’Estudis Catalans va fer pública a finals de l’any 2016 hi trobem una novetat pel que fa a l’ús del verb portar per expressar el temps. Tradicionalment s’havien bandejat frases com L’orquestra porta quatre dies assajant per al concert o Porto mesos sense saber res de la Glòria. Què diu la GIEC d’aquestes construccions?

Habitualment, en català expressem la durada d’una acció o un estat amb la construcció fa + expressió temporal + que…, en frases com ara L’orquestra fa quatre dies que assaja per al concert o Fa mesos que no sé res de la Glòria. Això no obstant, per expressar aquest mateix sentit, avui dia també es fan servir construccions formades amb el verb portar (o dur) + expressió temporal + sintagma adjectival o preposicional o bé un gerundi, com les que hem esmentat a l’inici de l’apunt. Malgrat que la nova gramàtica admet aquesta construcció formada amb el verb portar (o dur), considera que “la construcció més genuïna” és la impersonal amb el verb fer.

Per a més informació sobre aquestes construccions, podeu consultar la fitxa portar + gerundi i la fitxa portar + adjectiu o sintagma preposicional.

Una resposta a “El verb portar i el temps

  1. M’agradaria que hi afegíssiu límits d’ús com ara que la construcció “EN EL QUE PORTEM DE + nom/participi” és un calc de “llevar” totalment aliè al català. Per exemple “en el que portem jugat”, “en el que portem de temporada”, “en el que portem d’hivern”, en comptes de “en el temps jugat”, “aquesta temporada”, “aquest hivern / per ara, aquest hivern”, etc.
    Gràcies,
    Marta Prats

Leave a Reply