Fitxes sobre duplicacions pronominals

27468620591_88ff76b3fc_zEn el servei d’atenció personalitzada de l’Optimot rebem moltes consultes sobre qüestions relacionades amb l’ús dels pronoms febles. Per exemple, si un element de què s’ha parlat prèviament s’ha de reprendre amb pronom o no, si en una frase amb un complement desplaçat hi cal un pronom, si aquest pronom és imprescindible o optatiu, l’ús de la coma en tots aquests casos, etc. És per això que el cercador de l’Optimot acaba d’incorporar un conjunt de fitxes que ajuden a resoldre aquesta mena de dubtes, d’acord amb la Gramàtica de la llengua catalana de l’IEC.

En primer lloc hem elaborat una fitxa que parla de l’Ordre dels elements en la frase, en la qual es detallen les conseqüències que implica alterar l’ordre general d’aquests elements, ja sigui pel que fa a l’ús dels pronoms febles o de signes de puntuació.

Si volem saber si en una frase com Què li regalaràs, a la teva mare? hi ha d’anar el pronom li, podem consultar la fitxa Complements duplicats, que mostra què passa quan desplacem un complement a la dreta o a l’esquerra de la frase.

Un altre dubte habitual que ens arriba al servei és el de l’ús de pronoms en complements de lloc desplaçats. Per exemple, en un cas com Al final del llibre hi trobareu el solucionari, el pronom hi és necessari o optatiu? Per a aquests casos, hi ha la fitxa Duplicació dels complements de lloc.

Les altres fitxes del grup tracten d’aspectes com ara la puntuació (Desplaçament dels elements de l’oració), les duplicacions pronominals innecessàries (Duplicacions pronominals inadequades en oracions de relatiu), la coexistència de pronoms febles i pronoms relatius en una frase (Duplicacions pronominals en oracions de relatiu), i els casos com la doble representació d’un complement indirecte que té lloc en frases amb uns verbs determinats (‘A ella va agradar això o ‘A ella li va agradar això’?).

I si no podeu resoldre un dubte amb aquestes fitxes, ja sabeu que us podeu adreçar al servei d’atenció personalitzada.

Deixa un comentari