Redeu! Adeu a l’accent dels derivats

img_20170215_151453Com ja sabeu, amb l’aparició de l’Ortografia catalana de l’IEC de l’any 2016 la llista de mots que porten accent diacrític s’ha reduït a quinze monosíl·labs d’ús freqüent (podeu consultar-los a la fitxa de l’Optimot Els accents diacrítics). Teniu clar, però, què passa amb l’accent diacrític dels derivats i els compostos formats a partir d’aquests mots?

Com a norma general, els mots derivats o compostos formats a partir de monosíl·labs que duen accent diacrític no mantenen aquest accent, tret que n’hagin de dur segons les regles generals d’accentuació (això és una novetat de l’Ortografia, ja que anteriorment aquest accent es conservava).

Primer de tot, destaquem uns quants derivats i compostos d’ús habitual que perden l’accent del mot que originàriament porta diacrític:

 • déu; però adeu, adeu-siau, marededeu, pregadeu, redeu, semideu
 • món; però inframon, rodamon
 • pèl; però repel, a contrapel, a l’empel
 • sòl; però entresol, paleosol, ressol, subsol

Òbviament, cal tenir present que els derivats dels diversos mots que tradicionalment s’han escrit amb diacrític i ara s’escriuen sense també perden l’accent:

 • cafè molt, la molta del gra: la remolta
 • el net, la neta: besnet, besneta; rebesnet, rebesneta; renet, reneta; quadrinet, quadrineta
 • feu (v. fer): desfeu, refeu, satisfeu
 • venen, vens (v. vendre): revenen, revens

Però no tots els derivats i compostos de mots amb accent diacrític perden l’accent. D’una banda, mantenen el diacrític aquells compostos en què el mot amb accent diacrític és l’element de l’esquerra, que s’escriuen amb guionet. Per exemple:

mà-llargpèl-blancpèl-mudar; més-dient, el mésenllà ‘allò que espera a l’ànima després de la mort’; déun’hido (i déun’hidoret), déu-vos-guard

D’altra banda, derivats i compostos com ara malbé, rebé, superbé; besamà, eixugamà, guardamà, passamà, picamà, quadrumà; desús, multiús; conté, manté, reté (derivats del verb tenir), etc. s’accentuen; i no és perquè mantinguin l’accent diacrític, sinó perquè han de dur accent segons les regles generals d’accentuació.

Trobareu la informació d’aquestes qüestions en les fitxes Compostos i derivats dels mots amb accent diacrític i Guionet en compostos en què el primer element duu accent. I si teniu consultes, no dubteu d’adreçar-les al servei d’atenció personalitzada de l’Optimot.

2 respostes a “Redeu! Adeu a l’accent dels derivats

 1. Bon dia, tinc un dubte, estic preparant la proba del nivell de català i voldria saber a partir de quina data s’aplica la norma dels nous accents diacrítics.

  Gràcies

  • (Cristóbal Ramírez) El mateix Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha marcat un període d’aplicació progressiva de les novetats de quatre anys. Es poden començar a aplicar. Gràcies!

Deixa un comentari