Actualització dels verbs conjugats

99581818_9e921d9c65_zArran de la recent publicació de la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (GIEC), hem actualitzat la font Verbs conjugats del cercador de l’Optimot: hem revisat els verbs model perquè siguin els mateixos que presenta la GIEC i hi hem introduït els canvis puntuals d’aquesta obra en matèria de conjugació verbal.

L’opció Verbs conjugats del cercador ofereix la possibilitat de conèixer la conjugació de qualsevol verb a partir de la conjugació completa dels verbs model. Sobre el funcionament d’aquesta opció podeu consultar aquest apunt.

Com a novetats ortogràfiques que afecten els verbs remarquem la pèrdua de l’accent diacrític de formes verbals com soc, fora (ser); feu (passat de fer); dona, dones (donar); vens i venen (venir); molt (moldre); ves (imperatiu de anar), i veu (passat de veure). I com a novetat morfològica podem esmentar la doble conjugació del verb consentir (pura, com dormir, i incoativa, com servir: consent o consenteix).

Una de les característiques principals de la GIEC és que té en compte els diversos parlars del domini lingüístic català. Això es reflecteix en la informació que recull sobre conjugació verbal. L’opció Verbs conjugats de l’Optimot dona accés a la mateixa informació que hi ha en els paradigmes verbals regulars i irregulars de la GIEC.

Cada paradigma verbal es mostra en una taula que recull les formes més generals i, entre parèntesis, les variants que són pròpies d’almenys una de les varietats geogràfiques principals del català i que tenen una llarga tradició. Per exemple: cantem (cantam). Aquestes variants principals pròpies de cada territori són acceptables en tots els registres. Al peu de la conjugació, sota l’epígraf Altres variants, hi trobem formes verbals d’alguna de les grans varietats geogràfiques que no tenen la mateixa tradició o difusió en el conjunt del domini lingüístic que les que hi ha a la taula. Per exemple: (present d’indicatiu) nosaltres deim, vosaltres deis (balear).

Quan es consulta aquesta font cal tenir present que, en alguns verbs, a més, al final del document hi ha un apartat d’observacions. No us oblideu de mirar-lo si consulteu un verb i us remet a un verb model, perquè pot contenir informació específica rellevant sobre el verb que cerqueu. Per exemple, si busquem engolir al cercador des de l’opció Verbs conjugats, sota l’epígraf Observacions hi trobem les formes pures en valencià i baleàric de verbs de la tercera conjugació com ara, engolir, renyir, teixir, tenyir i vestir (engul, riny, tix, tiny, vist [valencià] / vest [baleàric]), que en la majoria del domini lingüístic es fan seguint el model del verb servir: engoleix, renyeix, teixeix, tenyeix, vesteix.

 

Deixa un comentari