Fitxes de relatius al cercador

L’ús dels pronoms relatius sovint planteja dubtes. Per exemple, s’ha de dir el tema del que parles o el tema de què parles? El professor el qual han contractat o el professor que han contractat? Com es tradueix el pronom cuyo en català? L’ús dels pronoms febles en la mateixa frase que els pronoms relatius també és motiu freqüent de dubte: la casa on hi viu o la casa on viu? On diu això o on hi diu això? Recentment s’han incorporat al cercador de l’Optimot un grup de tretze fitxes que resolen aquests dubtes.

Si voleu saber si el relatiu adequat en una frase com El professor que han contractat té molt mal geni és que o el qual, podeu escriure en el quadre de cerca les paraules clau que o el qual entre cometes, per tal que el cercador busqui el segment exacte i no ofereixi massa resultats, la qual cosa faria més difícil trobar la resposta al dubte concret. Tot seguit, seleccioneu l’opció Criteris i feu la cerca. El primer resultat és la fitxa oracions de relatiu adjectives / el noi el qual ha vingut o el noi que ha vingut? / que o el qual?, que tracta d’aquesta qüestió i recull exemples que ajuden a resoldre el dubte.

Per resoldre l’equivalent del pronom cuyo (en frases com una casa cuyas ventanas dan a la plaza), la fitxa el relatiu possessiu / com es diu cuyo en català? / oracions de relatiu adjectives és molt fàcil de trobar en el cercador: només cal escriure cuyo en el quadre de cerca i seleccionar l’opció Criteris.

De la mateixa manera, si el dubte està relacionat amb el relatiu de lloc (on, en què, en el qual) o el relatiu neutre (la qual cosa, cosa que), podeu escriure les paraules clau relatiu lloc i relatiu neutre en el quadre de cerca i seleccionar l’opció Criteris. Obtindreu, respectivament, les fitxes oracions de relatiu adjectives / relatiu locatiu: en el què, on, en què o en el qual? / lloc a què o lloc en què?, lloc al qual o lloc en el qual?, lloc a on o lloc on? i oracions de relatiu adjectives / relatiu neutre / el que, lo que, el qual o la qual cosa?, que resolen aquests dubtes.

Altres dubtes que es poden resoldre a partir de la informació de les noves fitxes de relatius són casos com el tema del que parles o el tema de què parles, i també els dubtes sobre l’ús simultani de pronoms febles i pronoms relatius.

Deixa un comentari