Què resol el servei d’atenció personalitzada de l’Optimot?

Si quan feu una cerca a l’Optimot no trobeu la solució al vostre dubte, podeu adreçar-vos al servei d’atenció personalitzada. Trobareu l’enllaç a la dreta de la pantalla, sota el botó Cerca.

Un cop us hàgiu donat d’alta com a usuaris del servei d’atenció personalitzada, podreu formular-hi dubtes concrets de llengua catalana que facin referència a l’ús i a la normativa actual. Convé que en el text de la consulta hi feu constar les informacions següents: tipus de consulta (Què significa…?, Com s’escriu…?, És correcte…?), context exacte d’aparició (frase o frases senceres), definició i àrea temàtica (si es tracta d’un terme), exemples que il·lustrin el fenomen, etc. Així mateix, cal que envieu un sol dubte per formulari, ja que totes les consultes es tracten estadísticament amb l’objectiu d’obtenir indicadors del servei i poder millorar-lo.

El servei d’atenció personalitzada no resol qüestions que no siguin consultes sobre la norma lingüística o dubtes de llengua ocasionats per l’ús; no resol, doncs, consultes com ara l’etimologia d’una paraula, l’anàlisi sintàctica d’una oració o la recomanació de bibliografia. Tampoc no es tradueixen ni es corregeixen textos.

Algunes peticions que arriben al servei i que no són pròpies de l’Optimot es poden resoldre de la manera següent:

— Si necessiteu traduir un text curt al català, trobareu enllaços a diverses eines de traducció automàtica en el web Llengua catalana de la Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat/traductor.

— Si necessiteu corregir un text, podeu contactar amb una empresa de correcció o traducció de textos o bé amb un o una professional de la llengua per mitjà de l’adreça següent: www.gencat.cat/llengua/professionals.

— Si necessiteu informació sobre aprenentatge de català, consulteu les diferents possibilitats que hi ha a l’enllaç següent: http://www.gencat.cat/llengua/aprendre.

— Si necessiteu la certificació de la correcció lingüística d’un nom o d’un cognom, us podeu adreçar a l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans: www.iec.cat (correu electrònic: ofonom@iec.cat).

— Per a altres informacions relacionades amb la llengua catalana, com ara legislació lingüística, nivells i certificats de català, drets lingüístics, etc., us podeu adreçar a la Direcció General de Política Lingüística: www.gencat.cat/llengua (podeu emprar el formulari que hi ha a l’enllaç següent: www.gencat.cat/llengua/bustia).

Deixa un comentari