Fitxes sobre l’ús no sexista de la llengua

En general, en la redacció de textos —i sobretot en determinats tipus de textos com els que produeix l’Administració,  per exemple—, un aspecte que convé tenir present és l’ús no sexista de la llengua. A l’hora d’aplicar recursos per garantir usos no discriminatoris, poden aparèixer dubtes: quan és convenient fer servir les formes dobles, com ara el metge o metgessa de família? En quin tipus de text és adequat utilitzar les formes abreujades, com ara alcalde/essa?

Amb l’objectiu d’ajudar a resoldre aquests dubtes, el cercador de l’Optimot recull una sèrie de fitxes, distribuïdes segons el tipus de recurs: formes concretes (Marta Cases, arquitecta tècnica), formes genèriques (voluntariat, persona interessada…) i formes dobles (directora o director). Si voleu tenir una informació general sobre aquest tema, escriviu en el quadre de cerca les paraules clau ús no sexista recursos i seleccioneu l’opció Criteris. D’aquesta manera obtindreu la fitxa Ús no sexista del llenguatge / Recursos per evitar un ús sexista del llenguatge: formes genèriques, formes dobles i formes concretes, que explica en què consisteix cadascun d’aquests recursos.

Al final d’aquesta fitxa hi trobareu enllaços a altres fitxes relacionades, que tracten més detalladament d’aquests tres tipus de recursos i recullen exemples que ajuden a resoldre dubtes concrets.

D’altra banda, també podeu obtenir informació més detallada sobre aquests recursos fent servir unes paraules clau més específiques i seleccionant l’opció Criteris, que és l’opció que mostra totes les fitxes de l’Optimot (i la col·lecció “Criteris Lingüístics” de la Direcció General de Política Lingüística). Per exemple, si dubteu sobre la concordança en l’ús de les formes dobles (el director o directora escollit o el director o directora escollida?), podeu escriure formes dobles concordança en el quadre de cerca i seleccionar l’opció Criteris. D’aquesta manera obtindreu la fitxa formes dobles: concordança / ús no sexista del llenguatge, que explica com resoldre aquests casos.

Finalment, si voleu trobar totes les fitxes que tracten sobre l’ús no sexista de la llengua podeu escriure en el quadre de cerca les paraules clau ús no sexista entre cometes —perquè el cercador busqui exactament aquestes paraules— i seleccionar l’opció Criteris. D’aquesta manera obtindreu les deu fitxes que tracten d’aquesta qüestió a l’Optimot.

Una resposta a “Fitxes sobre l’ús no sexista de la llengua

Deixa un comentari